Sanatın Mitolojisi - İsmail Gezgin
Sanatın Mitolojisi - İsmail Gezgin

Sanatın Mitolojisi – Kitap Analizi

Kültür olarak nitelendirdiğimiz davranışlarımız, inanç ritüellerimiz, günlük hayatımızdaki alışılagelmiş davranışlarımız ve bunların DNA’sı… Hiç merak ettiniz mi bunların nasıl kaynaklandığını?

Mitoslar ve masallar; bunlar bizlere ne kadar anlamsız ya da çocukluk eğlenceleri olarak geliyor değil mi? Halbuki bunların hepsi bizlerin kültürel geçmişini oluşturmaktadır. Bu kitap ile mitoslardan ve masallardan yola çıkarak geçmişe anlam kazandıracaksınız.

Sanatın Mitolojisi Kitap
Sanatın Mitolojisi

Yazar, arkeolog İsmail Gezgin, Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Mitoloji alanında farklı eserleri de bulunan İsmail Gezgin, sanatın mitolojisi kitabında tarih öncesi dönem ile Hristiyanlığın indirilmesi arasındaki dönemi ele alarak, insanlığın gelişim süreçlerini, sembollerin gelişimi ve anlamlanmasını, sanatın anlamlanmasını, mitolojik hikayeleri ve kutsal inançlarda gerçekleştirilen ritüellerin mitolojik temellerine değinmektedir.

Mitosların; antik çağın psikolojilerini yansıttığını ve sanatın psikolojik bir ihtiyaçtan doğduğunu bu sebeple mitoslar kanalı ile geçmişe yönelik doğru psikolojik tahlil yapabileceğimizi görüyoruz. Henüz yazı dahi olmadan insanların oluşturdukları sanatın onların bilinç dışından kaynaklanan mitosları temsil ettiğini söylemek mümkün.

Kitap; Semavi dinlerin, kutsal kitaplarının da değindiği üzere insanoğlunun biyolojik yapının en zayıf halkası olduğunu ve ilk insan olan Australopithecus üzerinden başlayarak insanlığın geçirdiği evreleri bizlere sunmaktadır.

Ölümün karşısında insanoğlu, çoğalmayı her zaman çare olarak görmüştür. Güçlü olabilmek için ölüm karşısında organize olunması ve birlikte mücadele edilmesi gerekmekteydi. Ölüm; silahlar ile yenilebilecek bir boğa olarak tasvir edilirken, insanoğlu bu boğayı birçok defa sanatı ile duvarlara resmetmiştir. Bu da açıkça sanatın, sanatçının bilinç dışını ne denli yansıttığını bizlere kanıtlamaktadır.

Mitoloji ve Sanat

Mitosların, şamandan pagan kültürüne, semavi dinlere direkt etkileşimi anlatılıyor ve semavi dinlerin kutsal kitapları kaynak gösteriliyor. Kitabın son kısmında yaratılış mitosu ve ritüellerin mantıklı mitolojik gerekçeleri de veriliyor. 

Benim başvuru kitabı olarak kullanmak istediğim ve ileride oluşturacağım eserimde bana kaynak olacak bu eseri; sanatı, mitolojiyi, insanın tarihsel gelişimini ve daha birçoğunu doğru tahlil edebilmeniz için şiddet ile önermekteyim.